בית / מאמרים / דור דור ונסיונותיו | הרב שלמה אבינר [מתוך דבריו בכנס עזים בקדושה]

דור דור ונסיונותיו | הרב שלמה אבינר [מתוך דבריו בכנס עזים בקדושה]

יש יצר הרע חדש, כמו שאמר החפץ חיים על מכונת הגילוח שהיא “משינקה” (מכונה) חדשה שהמציאה הסטרא אחרא (ליקוטי הלכות מכות 28). עכשיו היצר הרע החדש הוא הסמאטרפון.

לו היה אברהם אבינו בדורנו, היה לוקח גרזן ושובר את כל הסמארטפונים. בוודאי היו כועסים עליו: הרי זה כל כך יפה, כל כך מועיל, כל כך מוסיף ידע, כל כך מקשר בין חברים. כאילו אברהם אבינו לא ידע זאת. ואולי היו זורקים אותו לאש.

אני תמיד אומר: הטלפון שלי נקרא טלפון לא חכם. אבל למה להעליב טלפון?! למה להלבין פני טלפון ברבים?! אבל האמת היא שמי שיש לו טלפון כזה הוא חכם מאוד. מה חסר בטלפון כזה? אם אדם רוצה, הוא יכול לדבר עם אשתו. גם אפשר לשלוח סמס.
דור דור ודורשיו. דור דור וחכמיו. דור דור וניסיוניו. וכן כתוב בספר אבן שלמה להגר”א (פרק יא) שבכל דור יש לו מאבקים חדשים. גם לא חסרים אנשים הקמים להיאבק, כמו שכתוב שלולא יהושע בן גמלא נשתכחה התורה מישראל, כי הוא הקים תלמודי תורה (בבא בתרא כא א). וקשה: שתשתכח התורה מישראל לא יכול להיות! נכון, לכן קם יהושע בן גמלא. אבל אם לא היה יהושע בן גמלא, הקב”ה היה מוצא יהושע בן גמלא אחר. ואם כולכם לא הייתם מוסרים את הנפש, הקב”ה היה מוצי אחרים.

כתוב גמרא סוכה (נב-נג) שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויצרו של אדם מתחדש לו בכל יום. אז הסמאטרפון הוא היצר החדש. משל של חז”ל: אבא קנה לבן שלו חנות בשמים ברחוב הזונות ותפס אותו חוטא. אלא, מה חשב?! ובנדון דידן, אדם יש לו רחוב זונות תלוי על צאוורו.

אך הגמרא בסוכה שם מוסיפה שלולא הקב”ה עוזרו ,אין אדם יכול לו. אם הקב”ה לא היה עוזר, לא יכולנו להתגבר. אבל לפעמים אדם אומר: אני לא רואה שהקב”ה עוזר לי. בודאי הקב”ה עוזר! הוא נתן הדרכת תורה האומרת שצריך לשים סינון. אם אדם לא שם סינון, איך הוא יכול להגיד שהקב”ה לא עוזר לו! יש משל ליהודים שלא רוצים לעלות לארץ ומחכים שהקב”ה יעשה להם נס. ביתו של אדם עולה באש, ובחלון הוא צועק: הצילו. באים לוחמי אש ופורשים סדין : קפוץ! אבל הוא אומר: לא, אני ביקשתי שהקב”ה יעזור לי ולא אתם. הלהבות מתפשטות והם נסוגים. מביאים כבאית: זורקים סולם בתוך החלום: רד! אבל הוא אומר: לא, אני מאמין בד’, השגחה פרטית. הלהבות מתגברות והם נסוגים. הבית עולה באש, הוא עולה על הגג. מורידים לו סולם ממסוק: עלה! אבל הוא אומר: לא, כל חיי עבדתי את ד’ ומסרתי את נפשו לד’, פעם אחת הוא יציל אותי. הוא נספה בלהבות. הוא עולה למרום ואומר לרבונו של עולם: יש לי טרוניא עליך. כל חיי עבדתי אותך ופעם אחת אני צריך שתציל אותי ולא הצלת. אומר רבונו של עולם: ומי שלח לך לוחמי האש? ומי שלח את את הכבאית? ומי שלח לך את המסוק?
כן לעניננו, אדם לא יכול לבוא בטענות שהוא נכשל. מי שלח לך “עזים בקדושה”? רבונו של עולם! אם אדם לא רוצה להקשיב, הוא אשם.
אבל המציאו תירוץ חדש: לא צריך לברוח אלא צריך להתמודד. ככה אמר פעם ארנב אחד לשאר הארנבים: למה אתם בורחים מן השועלים במקום להתמודד. אני הולך להתמודד איתם, לתקן אותם מבפנים! אמרו לו: כן, אתה באמת תהיה בפנים…
משל שני: משל לצייד שהלך לצוד ביער, ראה דוב וכיוון אליו את נשקו. אמר לו הדוב: למה? אמר הצייד: אני מתכוון להורגך כי אני זקוק לפרווה לחורף. ענה לו הדוב: איזה צירוף מקרים, גם אני התכוננתי להורגך כי זה שלושה ימים לא אכלתי, וכיוון שלשנינו דרישות סבירות, לכן אני מציע שנדון יחד בלי תנאים מוקדמים ונגיע להסכם שלום צודק ובר קיימא הלוקח בחשבון את האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים. הצעת הדוב נראתה לצייד, שהתלווה אליו למאורתו. אחרי שעה קלה, יצא הדוב לבדו. הכל בא על תיקונו. לדוב היתה ארוחה בפנים, ול”פנים” היתה פרווה מבחוץ. הרי פתרון צודק ומאוד בר קיימא.

האידיאל הוא לזרוק את כל הסמאטרפונים לפח ולהשתמש בטלפון פשוט טוב וישר, אבל אין לאנשים עוז וגבורה, אז בינתיים יש להתקין סינון. אמנם הסינון לא מסנן את הכל כי יש גם לשון הרע, שקרים, בזבוז זמן, התמכרות וכו’. הנוער סובל מחדרה ודיכאון. כדי להתעלם מזה, משתמשים באלכוהול, סמים, הימורים, וסמארטפונים. המוח מפריש דופמין, שהוא כמין סם, וכשהוא בדיכאון, הוא לוקח את הסמאטרפון ושולח שטות לעשרה חברים: הי, הי, הי, ומקבל תגובה בחזרה: לייק, לייק, לייק. המוח מפריש את הדופמין והוא נרגע. אבל אם הוא מקבל תשע במקום עשר, הוא שוב במשבר למה פלוני לא ענה, כי הרי הוא אמר להיות כל הזמן עסוק בטלפון ועונה תוך כדי דיבור.
הגאולה קמעא קמעא ולכן אנחנו מתקנים מה שאפשר לתקן.

אנחנו לא נגד הטכנולוגיה אבל צריך להשתמש בה לטובה. עיין המאמר של מרן הרב קוק על תום ומדע, שיש מתלוננים שהטכנולוגיה מקלקלת את התום, אך אי אפשר לעצור אותה, וגם היא נצרכת, אלא יש לרוממה על ידי תום (מאמרי הראיה 243). ועיין מאמרו על שופר וחצוצרות, שיש לצרף את המלאכותי – חצוצרות, לטבעי – שופר (שם 146). עיין מאמרו על האווז של אגדות רבה בר בר חנה, שהטכנולוגיה מביאה ברכה בהיותו מכוונת על ידי אמונה טהורה (שם 348), וכן מאמרו של רבנו הרב צבי יהודה אחדות המציאות השלמה, איך כל כח העולם לווה מכח אחר ואחר כך מחזיר לו (אור לנתיבתי רמג). צריך להשתמש בטכנולוגיה לטובה. אפשר גם להשתמש בטכנולוגיה כדי לרסן את הטכנולוגיה. בעיה זו מכונה אצל הוגים אמריקאים בני ימינו: הציביליזציה הטכנו-ברברית. כלומר, אמנם האדם מוסיף טכנולוגיה אך בתוכו הוא נותר ברברי, מה שכמובן מגדיל את הסכנה. אותם ההוגים החשובים בארצות הברית שוברים את הראש על בעיה זו אבל כמובן אין פתרון.

היה כנס של משרד החינוך ממלכתי-דתי על הסמארטפון. היו רבנים מחנכים ואנשי מקצוע חילוניים. אמרו הרבנים כמו שהזכרנו קודם: צריך להתמודד, להתגבר ולהשתמש לטוב. אמרו החילוניים שעוסקים בטכנולוגיה: אתם לא מכירים את המציאות, זה הורס את האדם. מעניין: הרבנים נותנים הכשר והחילוניים אנשי מקצוע פוסלים!
אני מדבר מידי פעם עם רב חרדי העוסק בעניינים האלה. רציתי לעשות עליו רושם אז אמרתי יש 20,000 אתרי זימה, הוא לקח את הטלפון הטיפש שלי, ואיכשהו הגיע לאינטרנט והראה לי שיש מיליון אתרי זימה. הוא סיפר לי איך התלמיד הכי טוב בכיתה היה מתווכח עם הר”מ על הגמרא, נתפס על ידו מסתכל באתר זימה באותו זמן! ופעם ביקר אצל דיין, עיין בהיסטוריה במחשב לחפש משהו וראה שנכנס לכל מיני אתרי תועבה. אמרו בדיחה: לפעמים הבעל לא אוהב לנקות אבל הוא מקפיד לנקות את ההסטוריה…
ופעם חשבתי שהבעיה הרבה יותר חמורה אצל בנים וגברים אבל זה לא נכון, בנות ונשים מסתכלות באותו אחוז.

לכן עדיף טלפון פשוט. אבל מי שיש לו סמארטפון, מצוה גדולה לשים סינון ולמזער את הנזק בצורה משמעותית, ולמסור את הנפש לשכנע אחד אחד לשים סינון.
חזקו ואמצו בעבודת הקודש להוסיף טהרה וקדושה בעם ישראל.

ראה גם

חדש! טהרת שורש החיים | הרב חגי לונדין

דורנו מאופיין בהתמודדות גדולה בענייני הצניעות, ולא רק סביב מכשירי הסמארטפון הנמצאים בכיסנו. מעולם בתולדות המין …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *