ברוך הבא בשם ה'!

דבר ראשון, חומרים!

כל אחראי, בכל ישיבה/מכינה צריך חומרי הסברה וחומרי עזר שונים כדי לפעול.

תמיד תוכל למצוא איזה חידוש בין החומרים השונים שאגרנו עם השנים. כמובן גם זה- בעזרתכם האחראים בשטח.

חבילת העוצמה

שיעורים נבחרים להעלאת המוטיבציה

פרסומים ציבוריים

כתבות ומחקרים שנתפרסמו בנושא

אבל מה נגיד לחבר'ה?

הטענות המרכזיות ותשובות על תירוצים נפוצים

שיחות חשובות

מקבץ של שיחות ושיעורים מוסרטים

סרטונים עם מסר חשוב

סרטונים קצרצרים עם לקח טוב

עזים בשובבים

תיעוד הכנסים של פרוייקט עזים בשובבים תשע"ז

תמונות מהפעילות

אחרי כל כך הרבה משמעות ותוכן, אנחנו מרגישים שאתה חייב לעזור כבר לאיזה חבר 🙂

אז הנה קיצור דרך למערכת הניהול שלך.

בהצלחה!!!