בית / הרשמה לפרוייקט סטודנטים

הרשמה לפרוייקט סטודנטים

שם מלא

כתובת מייל

טלפון ליצירת קשר:

התפקיד שלי הוא:
מנהל מרכז סטודנטים
אחר -

המקום אליו אתה רוצה להזמין את הפעילות:

בסביבות איזה תאריך תרצה את הפעילות?

הערות: