בית / הרשמה לפרוייקט קהילות

הרשמה לפרוייקט קהילות

שם מלא

כתובת מייל

טלפון ליצירת קשר:

התפקיד שלי הוא:
רכז אגף תרבות יהודית
או אחר -

המקום אליו אתה רוצה להזמין את הפעילות:

בסביבות איזה תאריך תרצה את הפעילות?

הערות: